Tuesday, May 11, 2010

jComment суулгах

joomla коммент үүсгэх тухай бичлэг оруулъя.
1. Эхлээд http://www.joomlatune.com/jcomments-downloads.html линкээр орж com_jcomments_v2.1.0.0.zip файлыг татна. (mirror1 | mirror2) гэж байгаа.
2. Дараа нь
Extension->Install/Uninstall гэсэн хэсгээс нөгөө зиплэсэн файлаа зааж инсталлдана.
3. Components->jComments

дээрх байдалтайгаар суусан харагдана.
4. Components->jComments->Manage comments хэсгээс аль хэсэг дээр коммент бичих, аль хэсэг дээр бичихгүй байх тохиргоог хийдэг. Бусдыг нь тэгээд оролдоно биз дээ.

No comments: