Wednesday, January 23, 2013

Symfony 1.4 дээр web фолдерыг public_html болгож өөрчлөх

Сүүлийн үед cPanel-тай хостингууд дээр үүсч байгаа нэг асуудал бол энэ.
Үүний товч зааврыг оруулъя.

Үүний тулд config/ProjectConfiguration.class.php файлыг нээгээд дараахь мөрийг нэмж бичнэ.
$this->setWebDir($this->getRootDir().'/public_html');
/* file config/ProjectConfiguration.class.php */
require_once dirname(__FILE__).'/../lib/vendor/symfony/lib/autoload/sfCoreAutoload.class.php';
sfCoreAutoload::register();
 
class ProjectConfiguration extends sfProjectConfiguration
{
  public function setup()
  {
    $this->setWebDir($this->getRootDir().'/public_html');
    $this->enablePlugins('sfDoctrinePlugin');
    $this->enablePlugins('sfFormExtraPlugin');
  }
}

No comments: