Friday, June 3, 2011

Вэб сайт дээрээ Yahoo messenger icon оруулах

За yahoo messenger icon оруулах талаар ярья.

Ерөнхий бичиглэл:
http://opi.yahoo.com/online?u=TaniiYahooID&m=Type&t=StyleID

1. Эхний параметер u бол таны Yahoo ID
2. Хоёр дахь параметер m бол s, эсвэл g гэсэн утга авдаг. s - string, g - graphics
3. t параметер нь 1-25 хүртэл утга авдаг бөгөөд төрөл бүрийн загвараар гаргадаг юм байна.

Хэрэглэх:

No comments: