Tuesday, September 23, 2008

C++ (4 бодлого)

Бодлого 1
Хаанаасаа ч ижилхэн уншигддаг тоог палиндром тоо гэдэг. Жишээ нь 272, 5115 гэх мэт. Тэгвэл гараас оруулсан N тоо хүртэл бүх палиндром тоог хэвлэх программ бич.

Бодлого 2
N хүртэлх бүх анхны тоог хэвлэх программ бич.

Бодлого 3
1 оны 1 сарын 1-нийг Даваа гариг гэж үзээд y оны m сарын d өдөр ямар гариг болохыг ол.

Бодлого 4
Гараас оруулсан тоог 2-тын тооллын систем рүү шилжүүл.

2 comments:

Unknown said...

ehnii bodlogo ni
#include
#include
int main () {
long i,j,n,m,s,d;
scanf("%ld",&n);
for(i=1;i<=n;i++) {
m=i;
s=0;
while(m!=0) {
d=m%10;
m=m/10;
s=s*10+d;
}
if(i==s) {
printf("%ld ",i);
}
}
system("pause");
return 0;
}

Unknown said...

2 ni
#include
#include
int main () {
long n,i,j,s;
scanf("%ld",n);
for(j=1;j<=n;j++) {
s=0;
for(i=2;i<=j/2;i++) {
if(j%i==0) {
s++;
}
}
if(s==0) {
printf("ld ",j);
}
}
system("pause");
return 0;
}